Proiecte de hotărâre depuse de consilierii PNL Pașcani: 2016

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie , transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat inregistrate de RAGCL Pascani – respins de PSD;
2. Proiect de Hotarare privind constituirea comisiilor de analiza a activitatii regiilor si societatilor comerciale la care Consiliul Local Pascani este unic actionar – aprobat;
3. Proiect de Hotarare privind organizarea unui referendum local pentru consultarea cetatenilor municipiului Pascani in legatura cu renuntarea municipiului Pascani la serviciile operatorului S.C. APAVITAL S.A. – Iasi si retragerea din ARSACIS – blocat de primarul Dumitru Pantazi;
4. Proiect de Hotarare privind procedura de acordare a unor scutiri la plata impozitelor pe cladiri si teren, respectiv de aprobarea a Schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investitiilor si sustinerea dezvoltarii economice a municipiului Pascani - blocat de primarul Dumitru Pantazi;
5. Proiect de HOTARARE privind instituirea pazei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe taza Municipiului Pascani – respins de PSD;
6. Proiect de HOTARARE privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pascani, serviciu public de asistenta sociala, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani – respins de PSD.

2017

1. Proiect de Hotarare privind formularea caii de atac a apelului de catre parte civila UAT Municipiul Pascani impotriva sentintei penale 89/22.02.2017 in dosar nr.2528/1/2015 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia Penala – aprobat;
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii si montarii de placute cu denumirea strazilor si a imobilelor din Municipiul Pascani – respins de PSD;
3. Proiect de Hotarare privind privind constituirea comisiei de analiza a modului de ducere la indeplinire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare , precum si concesionarea bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Pascani aferente sistemului public de alimentare si canalizare catre S.C. APAVITAL S.A. – respins de PSD;
4. Proiect de Hotarare privind revocarea membrilor Consiliului de administratie al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani – respins de PSD;
5. Proiect de Hotarare privind numirea unui Consiliu de administratie provizoriu la S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani – respins de PSD;
6. Proiect de Hotarare privind premierea elevilor din municipiul Pascani care au absolvit examenul de bacaureat cu media 10 , sesiunea iunie-iulie 2017 – aprobat;
7. Proiect de Hotarare privind activitatea de ridicare , transport, depozitare si eliberare sau valorificare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Pascani – respins de PSD;
8. Proiect de Hotarare privind identificarea, inventarierea si expertizarea tehnica a constructiilor care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice - aprobat;

2018

1. Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.143 din 31.08.2018 privind aprobarea componentei Consiliului de administratie si reorganizarea Consiliului Consultativ al Casei Municipale de Cultura „Mihail Sadoveanu” Pascani – respins de PSD;
2. Proiect de Hotarare privind reabilitarea insulitei si a luciului de apă a Lacului Pestisorul si transformarea acestora intr-un loc de agrement– respins de PSD;
3. Proiect de Hotarare privind înfiintarea unui patinoar de role , pe timpul verii , si cu gheată artificială , pe timpul iernii, în zona Parcului municipal – respins de PSD;
4. Proiect de Hotarare privind privind inregistrarea Primariei Municipiului Pascani in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online – aprobat;

2019

1. Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea si circulatia animalelor de companie pe raza municipiului Pascani – aprobat;
2. Proiect de HOTARARE privind aprobarea initierii demersurilor în vederea concesionării directe a imobilului – teren în suprafată de 1300 mp, nr. cad. 65239, situat în strada Grădinitei, nr. 1, municipiul Pascani, către S.C. ROMPAK S.R.L., în vederea realizării unei parcări pentru angajati –– respins de PSD;
3. Proiect de HOTARARE privind montarea de centrale termice individuale la locuintele ce apartin sau sunt în administrarea municipiului Pascani – respins de PSD;
4. Proiect de HOTARARE privind admiterea plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 12592/25.07.2019, întocmită de către “Asociatia pentru Pascani”, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 131 din 27.06.2019 privind aprobarea documentatiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pascani – respins de PSD;
5. Proiect de HOTARARE privind sesizarea Directiei Nationale Anticoruptie si constituire parte civilă cu prejudiciul constatat de Curtea de Conturi – respins de PSD.

2020

1. Proiect de Hotarare privind înființarea Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană – respins de PSD;
2. Proiect privind reînființarea cinematografului ca și activitate a Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani – proiect retras de pe ordinea de zi în contextul pandemiei;
3. Proiectul de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar asociatiilor de proprietari din Municipiul Pascani, in vederea inlocuirii bransamentelor de canalizare din subsolul blocului, pana in reteaua de canalizare stradala si igienizarea subsolurilor – respins de PSD;
4. Proiect de HOTARARE privind aprobarea desfășurării ședintelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță – aprobat;
5. Proiect de Hotărâre privind achiziționarea unui aparat de testare PCR, pentru depistarea COVID-19, în vederea dotării Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – blocat de primarul Dumitru Pantazi;
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 29 din 27.02.2019 privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 86/09.08.2012 privind însușirea unor documente apribate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012 – blocat de primarul Dumitru Pantazi.

Numărul proiectelor depuse de către consilierii PNL în mandatul 2016 – 2020: 29, din care:

- 7 aprobate;
- 17 respinse de către majoritatea PSD;
- 4 blocate de către primarul Dumitru Pantazi;
- 1 retras de către inițiatori din cauza pandemiei.